Search

Stock code:833119

copyright©2019      Shandong Depuda Motor Co., Ltd.      鲁ICP备12016331号-10       Powered by www.300.cn

Home         |          Products          |          Contact us    

Product name:

XQY5-72-H2-M

浏览量
我要询价
Product description

型号:XQY5-72-H2-M

品牌:得普达

额定功率:5KW

额定转速:3000r

额定转矩:15.9N.m

额定电压:72V

额定电流:82A

峰值电流:295A

峰值扭矩:108N.m

最高转速:6800r

重量:29kg

适用:用于小型乘用车

说明:根据需要设计额定电压范围:48-72V,额定转速范围:3000r-4500r/min

上一篇
下一篇