Search

Stock code:833119

copyright©2019      Shandong Depuda Motor Co., Ltd.      鲁ICP备12016331号-10       Powered by www.300.cn

Home         |          Products          |          Contact us    

Product name:

XQY10-96-H9-DF

浏览量
我要询价
Product description

型号:XQY10-96-H9-DF

品牌:得普达

额定功率:10KW

额定转速:3000r

额定转矩:31.9N.m

额定电压:96V

额定电流:118A

峰值电流:338A

峰值扭矩:153.6N.m

最高转速:9000r

重量:65kg

适用:物流、双100乘用车

说明:根据需要设计额定电压范围:96-336V,额定转速范围:3000r-4500r/min

上一篇
下一篇